Chương 222: Em đang nghĩ gì vậy?

Một khi Hà Thanh Nhàn quen với người khác, thấy đối phương không có ý xấu gì, cô ấy sẽ nói chuyện thoải mái không nặng nhẹ. Nhưng Chu Hoàng…