Chương 210: Vợ Nói Gì Cũng Đúng

*Chuyện này không trách tớ được, ai bảo anh ta trêu chọc tớ chứ, tự làm tự chịu thôi! Thôi được rồi, đàn ông cậu tiếp xúc cũng chỉ có…