Hồi 14: Đường Ranh Sống Chết

Thổ Long Tử dừng tay lại, miệng điểm nụ cười quái ác, rồi tiếp tục dùng cương tiên đánh xuống, nhưng lần này lão lại đánh vào mình Phương Bửu…

Hồi 13: Giàu Lòng Nghĩa Hiệp

Không rõ tại sao, Phương Bửu Nhi lại có ý thiên về Khương Phong, chính hắn cũng chẳng hiểu được nguyên nhân sự chuyển hướng tâm tình đó, bởi bất…

Hồi 12: Bang Hội Tranh Phong

Phương Bửu Nhi bây giờ mới nhìn kỹ Ngưu Thiết Lan, thấy nàng vận áo ngư gia, màu xanh, bằng một loại hàng mỏng, kiểu áo và lối may cắt…

Hồi 11: Một Lần Kết Nghĩa

Bình minh đã về, vùng duyên hải qua cơn giông bão phũ phàng đã lấy lại phần nào phong quang thủy tú sơn kỳ, mặt dù còn rải rác đó…

Hồi 10: Mưa Gió Vô Tình

Nếu một lằn sét giáng xuống đầu có lẽ Kim Hà Vương không kinh khủng hơn nghe Phương Bửu Nhi bảo thế. Lão kinh khủng đến thừ người ra, lâu…

Hồi 9: Thần Đi, Quỷ Hiện

Đúng như sự dự đoán của Bành Thanh, sau khi chiếc thuyền buồm ngũ sắc kéo neo, quần hùng trên bờ lần lượt giải tán. Đến lúc màn đêm phủ…

Hồi 8: Một Rừng Không Hai Hổ

Nhưng tất cả hào kiệt anh hùng trên bờ biển, qua phút giây sửng sốt trước cái ngã xuống nước của Tử Y Hầu. Họ cũng bừng tỉnh, ai ai…

Ân Thù Kiếm Lục

Hồi 1: Người Áo Trắng Hồi 2: Chủ Nhân Thần Mộc Lịnh Hồi 3: Giai Nhân Xuất Hiện Hồi 4: Cuồng Ngạo Chấp Vương Hầu Hồi 5: Buồm Gấm Hứng…

Hồi 7: Cuộc Chiến Kinh Hồn

Mộc Lang Quân cười nhẹ: - Các hạ sẽ được thích thú. Còn như có được dễ dàng hay không, còn tùy nơi các hạ có chấp thuận dễ dàng…